почетак   •   Радомир милић   •   Путоказ   •   књиге   •   пјесме   •   записи   •   дизајн   •   Наручивање књига

Теби


По свему необична књига. Јединствена. Непоновљива. Књига без корица и са 4 насловне стране садржи 4 раскошно лијепа листа акварел папира који се расклапају у 32 чудесне странице. Антологијска сликовница стихова о љубави, богато ликовно украшена. Пјесмарица за гледање и сликовница за читање. Прави ужитак за естетске сладокусце. (више)

 

Горки вијенац


Још једна потврда савремености и свевремености стихова „Горског вијенца” великог владике Рада, исписана пјесничким пером његовог књижевног потомка.

„Горки вијенац” је спјев писан његошевским стилом и његошевском мишљу. То је допјевани, савремени Његош у најбољем значењу те ријечи „сочињен милостивим указањем пресвијетле луче његушке” и „рукописан у црне дане и јошт црње ноћи сред Бијела града”. (више)

 

Постмодерна по(ј)ез(м)ија


Култна књига. Од насловне стране на којој змија плази по Његошевом рукопису (фото: Петар Вујанић), преко изванредних цртежа Моме Капора, ауторових савјета и „егземпларијуса” који нуде и неке до сада невиђене форме, латинских пословица које су колико графички украс толико и додатни садржај... до бриљантног завршетка – ниже се изванредна, бритка, оштроумна и садржајна пјесничка критика постмодерне и „постмодерниста”. (више)

 

Бомбардан у Беогарду

колатерални записи Милића од Бачве


Збирка записа насталих током прољетних ноћи у Београду засутом „хуманитарним” натистичким бомбама 1999. године. Каткад репортерска, каткад литерарна, често сатирична и црнохуморна, посвећена „свој оној дјеци која је никада неће моћи прочитати”. Садржи и пјеснички додатак „Стихија – Стих и ја” са стиховима од којих неки заврјеђују да уђу и у читанке. (више)

 

Могле су бити пјесме


Прва објављена књига Радомира Милића која на самом почетку, у уводу, доноси пјесму „Умјесто предговора”, неку врсту зрелог програмског начела младог пјесника, тј. став према пјесништву уопће. Пјесмарица стихова о љубави, стихова који понекад звуче као серенада, а понекад као стиховани споменарски записи. Превладава везани стих. (више)

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

почетак   •   Радомир милић   •   Путоказ   •   књиге   •   пјесме   •   записи   •   дизајн   •   Наручивање књига